Jingou Packaging Machinery Co., Ltd.

Add: Zhen jiang mu gong road,Mu Zhou, Xinhui District, Jiangmen, Guangdong Province

Tel. : +86-750-6222435

Fax.: +86-750-6228435

E-mail: mzjjixie@126.com